VoorwaardenHuurperioden

Het vakantiehuis kan per weekend (aankomst vrijdag, vertrek maandag), midweek (aankomst maandag, vertrek vrijdag) en week (aankomst vrijdag, vertrek vrijdag) worden gehuurd. Over hiervan afwijkende perioden kan worden overlegd.

Reservering en betaling

Na de te ontvangen reservering ontvangt de huurder bij wijze van bevestiging per email een contract met factuur. 50% van het totale factuurbedrag moet binnen acht dagen na factuurdatum zijn betaald. Het restantbedrag dient uiterlijk veertien dagen voor de ingangsdatum van de huur voldaan te zijn. Bij gebreke van tijdige betalingen is verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren.

Aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder tijdens het verblijf in het vakantiehuis lijdt, bijvoorbeeld als gevolg van diefstal, inbraak of verwonding, als gevolg van niet-functioneren van technische apparaten, het uitvallen van voorzieningen of anderszins. De huurder is aansprakelijk voor verlies van sleutels of alle schade die tijdens het verblijf in het vakantiehuis door hemzelf of derden wordt toegebracht aan het huis zelf, de inventaris en/of de tuin, behoudens indien en voor zover de huurder aannemelijk maakt dat de schade het gevolg is van normale slijtage. Schade wordt geacht tijdens verblijf van de huurder te zijn ontstaan indien deze bij vertrek of binnen 24 uur na het vertrek van de huurder wordt geconstateerd en door de huurder niet bij aankomst of binnen 24 uur na aankomst is gemeld.

Waarborgsom

Aan de huurder wordt voor het vakantiehuis bij schriftelijke bevestiging een borgsom van € 200,- in rekening gebracht. Deze borgsom zal binnen veertien dagen na vertrek via bank- of girorekening worden terugbetaald, onder eventuele verrekening van door de verhuurder te vergoeden schade.

Annulering

Bij annulering van een boeking zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht:
 • Tot 1 maand voor de ingangsdatum van de huur: 25% van de totale huurkosten
 • Binnen 1 maand voor de ingangsdatum van de huur: 50% van de totale huurkosten
 • Gedurende de huurperiode: 100% van de totale huurkosten
 • Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

  Aankomst en vertrek

  De huurder dient de sleutels van het vakantiehuis en de toegangskaart voor het park op de dag van aankomst tussen 15:00 uur en 17:00 uur op te halen bij de receptie van recreatiepark 'Mijnden'. De sleutels en de kaart moeten op de dag van vertrek daar weer worden ingeleverd tussen 9:00 uur en 11:00 uur. Aankomst buiten deze dagen en tijden is slechts mogelijk met instemming van verhuurder en met inachtneming van de daarbij gemaakte afspraken. Alle in het park gemaakte kosten moeten bij vertrek contant bij de receptie worden voldaan (let op: geen pin aanwezig!).

  Aantal personen

  Het vakantiehuis mag niet door meer personen bezet worden dan vooraf is aangegeven. Het maximum aantal personen is vijf.

  Parkeren

  Direct bij het vakantiehuis kunnen maximaal twee auto's worden geparkeerd. Parkeren in de berm of de tuin is niet toegestaan.

  Schoonmaak

  Schoonmaakkosten zijn in de huurprijs inbegrepen. Bij vertrek moeten echter alle etenswaren uit het huis zijn verwijderd, moeten de koelkast, de kookplaat, de combimagnetron en de BBQ schoon zijn, mag geen vuile vaat achterblijven, moet het beddengoed handzaam zijn opgevouwen en moet afval zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers op het recreatieterrein Mijnden. Indien niet aan een of meer van deze voorwaarden wordt voldaan zal maximaal € 50,- worden ingehouden op de te restitueren waarborgsom.

  Energie, water en toeristenbelasting

  Kosten voor electriciteit, water en toeristenbelasting zijn in de huurprijs inbegrepen.

  Huisdieren

  De aanwezigheid van huisdieren in het vakantiehuis kan helaas niet worden toegestaan. Bij constatering zal de waarborgsom niet worden gerestitueerd.

  Roken

  Roken in het vakantiehuis is niet toegestaan. Bij constatering zal de waarborgsom niet worden gerestitueerd.

  Beddengoed

  Het huren van een beddengoedpakket, dat bestaat uit 1 kussensloop, 1 dekbedovertrek en 1 hoeslaken / week is verplicht. De kosten bedragen € 7,50 per persoon.

  Toegang

  Verhuurder of werklieden heeft/hebben recht van toegang tot het vakantiehuis teneinde toe te zien op correcte naleving van de huurovereenkomst en/of om eventuele reparaties te kunnen uitvoeren.

  Openbare ruimte

  Verhuurder dient in de openbare ruimte de regels van het recreatiepark Mijnden in acht te nemen. Deze regels zijn verkrijgbaar bij de receptie van het park.

  Toepasselijk recht

  Op de huurovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.